Reg sort

OQA Digital samler og strukturere datainformation.


OQA Digital er en ny platform, der samler datainformationer og visualiserer informationsbehov hurtigt og præcist.


OQA - Order, Quality, Approval


OQA Digital sætter data ind i en kontekst, der giver mulighed for at følge et stort antal nøgletal fra mange kilder på en sikker, grundig og lettilgængelig måde.


OQA Digital styrker datainformation på tværs af hele organisationen og kortlægger indtjeningsmønstre, til en fornuftig pris.

OQA - Dataudveksling

OQA - Nøgletal

OQA Digital udvider betydningen af ordet nøgletal, så det gælder enhver digital målbar registrering, der er med til at styrke en virksomhed.


Værdiskabende eksempler:

 

Økonomi.

Kunderelationer.

Personaletrivsel.

Teknik og produktion.


OQA Digital tager temperaturen på nøgletal og giver et struktureret overblik hurtigt og præcist.


OQA Digital er skalerbart og kan derfor tilpasses den enkelte virksomheds størrelse og behov.

Økonomi - Kundrelation 2
Personale -Produktion 2

OQA - Ordrestyret procesforløb

OQA Digital informerer og tilgodeser alle i hele organisationen.


Arbejdsprocesser kan ligge serielt eller parallelt i organisationen. Det tværgående forløb sikrer en høj og direkte procesindsigt, med 100% sporbarhed og dokumentation i hvert enkelt procestrin.


Det sikrer grundige informationsniveauer, der er nødvendige for en optimal jobfunktion.


Denne data leveres direkte på smartphone, pc eller tablet.


Procesforløb 2

OQA - System

OQA Digital er systemet, som giver overblik over en virksomheds situation i form af nøgletal, rapporter samt grafik leveret på smartphone, pc eller tablet. 

 

Indsamling af data 

Systemet fungerer ved på intelligent vis at beregne de ønskede resultater ud fra indsamlede data fra kundens eksisterende systemer. 

 

Kundens eksisterende systemer 

Mange af de nøgletal og informationer, som kunden ønsker, vil for det meste bygge på data fra egne systemer. Det kan f.eks være nøgletal omkring virksomhedens omsætning, som er vigtige, men hvor kundens system ikke kan beregne disse eller måske kun give den ønskede information i form af rapporter, som ikke er tilgængelige online.


Data som ikke kommer fra kundens systemer 

Der vil imidlertid i nogle situationer være brug for nøgletal som ikke kan beregnes på baggrund af data fra kundens egne systemer. Et eksempel kan være at man gerne vil følge op på leveringspræcision i forbindelse med et byggeri. Her indeholder kundens systemer data vedr. køb af varer som data fra følgesedler. Disse data viser ikke nødvendigvis korrekt information om, hvornår de købte varer var tilgængelige på byggepladsen. Her kan data blive mere præcise hvis der f.eks i forbindelse med modtagelse af varerne laves en scanning af varerne med smartphone, som så via en Webservice overfører data til OQA Digital. De overførte data kan så kædes sammen med købsordre og leverandører og hermed danne grundlag for beregning af mere præcise nøgletal. 

 

API 

OQA Digital består udover databaser og grundlæggende software også af flere API’er. (Application Program Interface). Her ligger den software som i vid udstrækning danner grundlag for de Webservices, som sørger for præsentation af data og grafik på kundernes smartphones, tablets og pc’er. Her kan der være tale om grundlæggende programmer, men også individuelle. 

 

Webservices 

OQA Digital stiller en række webservices til rådighed til brug for udveksling af data mellem smartphone, tablet, PC og OQA’s database.


OQA Digital

OQA Digital diagnosticere løbende processer og giver en lettilgængelig visuel oversigt. Det muliggør en drill- down evaluering af en problemstilling på tværs af en organisation og viser arnestedet for uventede forskydninger og synliggør et problems omfang vinklet fra og af flere typer nøgletal. Det muliggør en hurtig tilpasning eller justering midt i procesforløbet med en høj effektivitet.


OQA er dynamisk og tilpasser sig virksomhedens organisatoriske behov. Det sætter ansvarshavende på alle niveauer i organisationen i stand til hurtigt og præcist at få det overblik, der passer til den enkeltes ansvarsområde.

Brugerne af softwaren informeres om de aktiviteter, der passer til den enkeltes behov.

OQA - Data sikkerhed

ACSC

OQA Digital sikre virksomhedens udvekslede data ved opdateringer eller udskiftning af programmer og ved uforudsete hændelser som brand.


OQA Digital følger retningslinjerne fra Datatilsynet og GPDR


For sikkerhedsmæssig at være i front følges udviklingen i ACSC


OQA - Standarder

iso 9001
as9100

OQA Digital bygger grundmæssigt på to standarder, der komplementerer hinanden godt.


Hvem gør, - hvad, - hvornår, -

og hvilke, - maskiner, - komponenter, -

og dokumenter benyttes.


100% sporbarhed og dokumentation.

Risikovurdering 3

Vores risikoevaluering bygger på standarder

Risikovurdering, der forebygger arbejdsulykker.

Vores risikoevaluering er et effektivt indberetningssystem til forebyggelse af arbejdsulykker med fokus på den enkelte medarbejders velbefindende. 


Et digitalt kommunikationsværktøj, der giver medarbejdere og ansvarshavende mulighed for på forkant at kunne skabe tryghedsskabende handlinger før et arbejde påbegyndes og give ledelsen en samlet indsigt i risikoniveauet med analyser og dokumentation.

Ketler & Co


OQA Digital


Samarbejder med fler aktører.Hvis du vil vide mere.

Kontakt - Flemming Ketler Iversen

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

OQA - Wellbeing

👉Dit velbefindende er i fokus. 


OQA Wellbeing tilbyder en række modeller til spørgeundersøgelser af en hver art.

Modellerne henvender sig bredt til virksomheder, organisationer, institutioner og privatpersoner.


Hvordan går det?


Spørgsmålet er nemmere at svare på, når det går godt. Ellers kan skalaen fra 1 til 10 være ret behjælpelig til at sætte ord på, hvordan det går dig lige nu.  For at gøre det har vi udviklet spørgeundersøgelser, der sætter dit velbefindende i fokus. 


Job, arbejdskultur - Adfærd - Dit velbefindende

 

Hos privatpersoner bliver modellen til dit personlige værktøj til analyse af din trivsel. Programmet giver dig indsigt i dine trivselsdata og mulighed for at evaluere på det samt skabe dit støttenetværk og holde kontakt til de udvalgte personer, fx nabo, familie, venner.


Du oprettes med eget trivselsprogram.

Du skaber din egen profil, hvor kun dit telefonnummer er kendt. Du  bestemmer, hvem der har adgang til dine registreringer.


OQA Wellbeing er reklamefri.

OQA - Wellbeing

👉De 4 modeller.

 

De følgende 4 modeller giver indsigt i, hvordan det går på arbejde, privat, hos din omgangskreds eller dagligt hos dig. Du kan selv bestemme, om du deler disse data med nogen. 


Daglig: 

Skab dit eget netværk, styrk trygheden om din egen person. 

Et daglig spørgsmål:

Hvordan har du det? 

Modellen bruges til at få et overblik og kunne italesætte de svingninger, der påvirker ens dagligdag over tid. 

Spørgsmålet kan ligeledes benyttes i dit netværk, hvis der er brug for at synliggøre dit velbefindende.  

Fx hvis du gerne vil høre fra en nær person i dit netværk hver dag, kan vedkommende give adgang til dette. 


Arbejde: 

Få et overblik i dit arbejdsliv, der styrker de kategorier, der giver arbejdsglæde og få styr på områder, der skiller sig ud.

Et godt grundlag til forberedelsen, når du skal til APV (arbejdspladsvurdering) eller MUS-samtale. 

En anonym proces, der giver ledelsen og medarbejderen mulighed for et trivselstjek, hvor den enkelte medarbejder kan give udtryk for både positive som negative sider af arbejdsdagen. Et forum, der giver ledelsen mulighed for at prioritere en indsats på de områder, der bekymrer medarbejdere mest.  

En fælles platform for bedre trivsel. 

 

Privat: 

Styrk dit privatliv - Kend de kategorier, der skaber balance imellem søvn, arbejde og fritid. 

En privat spørgeundersøgelse, der følger dit velbefindende. 

En dagbog, hvor du løbende registrerer dit velbefindende. 

En historik, der følger forandringer og gør dig i stand til at se og kunne forklare forandringer - et godt værktøj, hvis livet slår knuder.  


Dage, der skal huskes: 

Hold en personlig kontakt til hver enkel i dit netværk. 

Et personligt opslagsværk, hvor du kan skrive en personlig besked på en mærkedag for hver enkelt i dit netværk, når det passer dig og få den sendt som e-mail på dagen og et tidspunkt bestemt af dig. Når beskeden er sendt, får du selv notifikation om dette. 

OQA - Wellbeing

👉Data overførsel.

 

Arbejde: 

Ved arbejdsgiverspørgeundersøgelse godkender du dataoverførsel i hvert enkelt tilfælde. Dine data bliver herefter samkørt med andres og vises anonymiseret i helt andre kolonner som fældes data. 

Eventuelle noter er private og indgår derfor ikke i dataoverførslen.  

Efter endt spørgeundersøgelse får du en oversigt over dine besvarelser inkl. noter til eget brug. 

  

Privat - Daglig - Dage der skal huskes: 

Alle registreringer og notater er personlige og kun til eget brug. Du bestemmer, hvem der må se dine udskrifter og rapporter.  

 

OQA - Wellbeing

👉OQA Digital 


OQA Digital står for udvikling og tilpasning af alt software til OQA Wellbeing samt godkendelser og test. 

Regler om GDPR tilgodeses og data behandles, så alle undersøgelser forbliver anonyme.


OQA Digital:

Tre ord, der sikrer en succesfuld oplevelse.

Order, Quality, Approval.