Reg sort

OQA Digital samler og strukturere datainformation.


OQA Digital er en ny platform, der samler datainformationer og visualiserer informationsbehov hurtigt og præcist.


OQA - Order, Quality, Approval


OQA Digital sætter data ind i en kontekst, der giver mulighed for at følge et stort antal nøgletal fra mange kilder på en sikker, grundig og lettilgængelig måde.


OQA Digital styrker datainformation på tværs af hele organisationen og kortlægger indtjeningsmønstre, til en fornuftig pris.

OQA - Dataudveksling

OQA - Nøgletal

OQA Digital udvider betydningen af ordet nøgletal, så det gælder enhver digital målbar registrering, der er med til at styrke en virksomhed.


Værdiskabende eksempler:

 

Økonomi.

Kunderelationer.

Personaletrivsel.

Teknik og produktion.


OQA Digital tager temperaturen på nøgletal og giver et struktureret overblik hurtigt og præcist.


OQA Digital er skalerbart og kan derfor tilpasses den enkelte virksomheds størrelse og behov.

Økonomi - Kundrelation 2
Personale -Produktion 2

OQA - Ordrestyret procesforløb

OQA Digital informerer og tilgodeser alle i hele organisationen.


Arbejdsprocesser kan ligge serielt eller parallelt i organisationen. Det tværgående forløb sikrer en høj og direkte procesindsigt, med 100% sporbarhed og dokumentation i hvert enkelt procestrin.


Det sikrer grundige informationsniveauer, der er nødvendige for en optimal jobfunktion.


Denne data leveres direkte på smartphone, pc eller tablet.


Procesforløb 2

OQA - System

OQA Digital er systemet, som giver overblik over en virksomheds situation i form af nøgletal, rapporter samt grafik leveret på smartphone, pc eller tablet. 

 

Indsamling af data 

Systemet fungerer ved på intelligent vis at beregne de ønskede resultater ud fra indsamlede data fra kundens eksisterende systemer. 

 

Kundens eksisterende systemer 

Mange af de nøgletal og informationer, som kunden ønsker, vil for det meste bygge på data fra egne systemer. Det kan f.eks være nøgletal omkring virksomhedens omsætning, som er vigtige, men hvor kundens system ikke kan beregne disse eller måske kun give den ønskede information i form af rapporter, som ikke er tilgængelige online.


Data som ikke kommer fra kundens systemer 

Der vil imidlertid i nogle situationer være brug for nøgletal som ikke kan beregnes på baggrund af data fra kundens egne systemer. Et eksempel kan være at man gerne vil følge op på leveringspræcision i forbindelse med et byggeri. Her indeholder kundens systemer data vedr. køb af varer som data fra følgesedler. Disse data viser ikke nødvendigvis korrekt information om, hvornår de købte varer var tilgængelige på byggepladsen. Her kan data blive mere præcise hvis der f.eks i forbindelse med modtagelse af varerne laves en scanning af varerne med smartphone, som så via en Webservice overfører data til OQA Digital. De overførte data kan så kædes sammen med købsordre og leverandører og hermed danne grundlag for beregning af mere præcise nøgletal. 

 

API 

OQA Digital består udover databaser og grundlæggende software også af flere API’er. (Application Program Interface). Her ligger den software som i vid udstrækning danner grundlag for de Webservices, som sørger for præsentation af data og grafik på kundernes smartphones, tablets og pc’er. Her kan der være tale om grundlæggende programmer, men også individuelle. 

 

Webservices 

OQA Digital stiller en række webservices til rådighed til brug for udveksling af data mellem smartphone, tablet, PC og OQA’s database.


OQA Digital

OQA Digital diagnosticere løbende processer og giver en lettilgængelig visuel oversigt. Det muliggør en drill- down evaluering af en problemstilling på tværs af en organisation og viser arnestedet for uventede forskydninger og synliggør et problems omfang vinklet fra og af flere typer nøgletal. Det muliggør en hurtig tilpasning eller justering midt i procesforløbet med en høj effektivitet.


OQA er dynamisk og tilpasser sig virksomhedens organisatoriske behov. Det sætter ansvarshavende på alle niveauer i organisationen i stand til hurtigt og præcist at få det overblik, der passer til den enkeltes ansvarsområde.

Brugerne af softwaren informeres om de aktiviteter, der passer til den enkeltes behov.

ACSC

OQA - Data sikkerhed

OQA Digital sikre virksomhedens udvekslede data ved opdateringer eller udskiftning af programmer og ved uforudsete hændelser som brand.


OQA Digital følger retningslinjerne fra Datatilsynet og GPDR


For sikkerhedsmæssig at være i front følges udviklingen i ACSC


iso 9001
as9100

OQA - Standarder

OQA Digital bygger grundmæssigt på to standarder, der komplementerer hinanden godt.


Hvem gør, - hvad, - hvornår, -

og hvilke, - maskiner, - komponenter, -

og dokumenter benyttes.


100% sporbarhed og dokumentation.

Risikovurdering 3

Vores risikoevaluering bygger på standarder

Risikovurdering, der forebygger arbejdsulykker.

Vores risikoevaluering er et effektivt indberetningssystem til forebyggelse af arbejdsulykker med fokus på den enkelte medarbejders velbefindende. 


Et digitalt kommunikationsværktøj, der giver medarbejdere og ansvarshavende mulighed for på forkant at kunne skabe tryghedsskabende handlinger før et arbejde påbegyndes og give ledelsen en samlet indsigt i risikoniveauet med analyser og dokumentation.

Spændende projekt søger samarbejdspartnere

Spændende projekt

Samarbejdspartner


OQA Digital åbner for samarbejde med aktører, herunder revisorer og konsulenter.


Et nyt værktøj i værktøjskassen, der præsenterer nøgletal på en enkel og overskuelige måde til brug i gennemarbejdede analyser og kvalificerede beslutningsgrundlag.

Big data - vejen til datadrevet vækst

Hvis du vil vide mere.

Kontakt - Flemming Ketler Iversen

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes